Om os

Har du prøvet ikke at få optaget dit læserbrev eller mener du det er for svært at komme til orde med dine synspunkter i de de danske aviser, så er der et alternativ, nemlig den personlige weblog.

Det kan vi hjælpe dig med, der er hverken dyrt eller besværligt.

Kik på vores produktsider…….

Hvorfor have en weblog eller webside?
Medierne omtales som den fjerde statsmagt, det hænger sammen med, at medierne er med til at kontrollere den lovgivende, dømmende og udøvende magt. Medierne er på den måde med til at holde øje med hele det politiske system og skal på den måde sikre, at demokratiet fungerer. Det betyder, at medierne har en del magt. For det er jo netop medierne, der bestemmer, hvad og hvem der skal holdes øje med.

En nyere tendens i journalistikken er det, der kaldes for borger-journalistik. Det kan enten gå ud på, at almindelige danskere selv skriver historier til avisen fra deres lokalområde, eller at journalister lader borgerne bestemme, hvad de skal skrive om. Nogle aviser arrangerer fx borgermøder mellem læsere og politikere, og er på den måde med til at skabe mere debat til gavn for demokratiet.

På trods af ovenstående om inddragelse af borgere i journalistikken, så er det svært at komme til orde i medieverdenen.

For det første er der stor konkurrence om mediespalterne. Dagbladene er presset økonomisk på grund af vigende oplag og annoncemængde og prioriterer derfor benhårdt pladsen i deres avis.

For det andet så bruger de elektroniske medier primært “Tordenskjolds soldater”, for det er primært de såkaldte eksperter med de rigtige meninger der indkaldes gang på gang.

Du kan for få kroner om året deltage i det politiske landskab via en blog, hvor du kan komme ud med dine politiske holdninger. Kontakt os for en løsning.


bund_logo

Vi er tilfreds, når kunden er mere end tilfreds…